דף הבית >> ייעוץ משפטי - עו"ד רחל זילברמן

 

 
 
 
ייעוץ משפטי - עו"ד רחל זילברמן
 

תקציר הרצאה לגננות בנושא חוק ומשפט
 
עדכני לשנה"ל 2011-2012

ניהול גן בנוסף לניהול צוות עובדים והתנהלות מול הורים גורר אחריו לא מעט שאלות והבטים משפטיים שעליהם נתעכב בעמוד זה. לפניכן מספר נקודות חשובות המובאות מפי היועצת המשפטית של ארגון חיבה.

 לשון הרע
 צ'קים שלא כובדו/חזרו/בוטלו
 פיצויי פיטורין
 חופשה שנתית
 היתר לשימוש חורג. לשון הרע

מה הכוונה במושג לשון הרע כאשר מישהו מוציא את דיבתך ואומר עליך דברים רעים שלא היו ולא נבראו;

ההגנה הטובה ביותר של מוציא הדיבה היא: "אמת דיברתי" – דהיינו מה שפרסמתי הינו פרסום אמת שיש בו עניין לציבור.


כדי לבסס טענת לשון הרע (נגד הורים משמיצים ו/או עובדות משמיצות) נדרשות הוכחות;
1.הוכחות שאכן הוציאו את דיבתך!

2.צריך שמי ששמע (הורים בגן שהוסתו/ הורים שרצו להירשם ושמעו השמצות וכו') – יסכים לתת תצהיר או לחילופין להקליט את המסר שהוא אומר: ........X  אמרה לי שמכים בגן, שמזניחים, שמושיבים ילדים שעות על הסיר, שלא מחליפים טיטולים...

3.הוכחות שלא היו דברים מעולם מאלו הנטענים. (תצהירים של עובדים בגן + מכתבי הוקרה/הערכה של הורים), הבעת הסכמה להיבדק בפוליגרף.

4.הוכחות שעקב לשון הרע נגרמים נזקים  (כמו עזיבה מוגברת של הגן).

הקפץ למעלה 


צ'קים שלא כובדו/בוטלו/חזרו

שלב א': מכתב דרישה / התראה.
שלב ב': בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל דרך עו"ד ו/או לבד.

במועד הגשת הבקשה יש לבחור מסלול לתשלום.
בטופס נדרשים פרטי הצדדים:
1. של המבקש / הזוכה
2. של החייב (מס ת.ז וכתובתו המעודכנת, הסכום וזמן מועד הפירעון).

במידה ותוגש התנגדות לביצוע שטר –יש לציין מי יהיה ביהמ"ש שמוסמך לדון בתביעה: ע"פ קריטריון קביעת סמכות מקומית.

כאמור, יש לשלם אגרה ולצרף את השטר המקורי + העתק מצולם משני צידיו, ותמצית רישום משרד הפנים על פרטי החייב.

על הצ'ק המקורי הוצאה לפועל מחתימה חותמת – "הוגש לביצוע".
לחייב נשלחת הודעת אזהרה.
החייב צריך להגיש תוך 20 יום התנגדות לביצוע שטר + תצהיר ;
לא הגיש או בימ"ש דחה התנגדות – מתחיל הליך הוצאה לפועל!
התקבלה התנגדות לביצוע שטר – בקשת הביצוע הופכת לכתב תביעה בסדר דין מקוצר וההתנגדות לבקשת רשות להגן – משפט בו כל צד טוען את טענותיו – ופסה"ד תלוי שופט.

בצ'ק שחזר בד"כ לא מתקבלת ההתנגדות לביצוע שטר.

בצ'ק שבוטל (עקב תלונה, כשל בתמורה) יכול שתתקבל ההתנגדות ואז נכנסים להליך משפטי.       
                                              
כאן חשוב ביותר החוזה שנחתם על דעת הצדדים והקובע כי לדוגמא שכר הלימוד השנתי יתחלק ל – 12 חודשים... או שדמי רישום לא יוחזרו וכו'...

הקפץ למעלה


פיצויי פיטורין – מי זכאי? - (חוק פיצויי פיטורין)

1.מי שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר ;

2.פיטורין שנעשים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה – אם לא הוכח אחרת ע"י המעביד יראו כאילו נעשו בכוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורין והמעביד יחויב לשלמם!!!

3.עובד שעבודתו הופסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל.

4.עובד שנפטר זכאי לפיצויי פיטורין כאילו פוטר.

התפטרותהחוק היבש קובע: אדם העוזב את מקום עבודתו מיוזמתו, אינו זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

יחד עם זאת, קיימות מספר סיטואציות בהן גם עובד המתפטר מיוזמתו, קמה לו הזכות לקבלת פיצויי פיטורין;

1.התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחה קרוב. (תמיכה בממצאים רפואיים מתאימים).

2.התפטרות מחמת גיל: גיל פרישה 67 לגבר, 62 לאשה.

3.עובדת שילדה והתפטרה תוך 9 חודשים על מנת לטפל בתינוק = פיצויי פיטורין! / אימוץ - כשניתן צו אימוץ, מקלט לנשים מוכות).

4.העתקת מגורים עקב: נישואין / גירושין.

5.התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

שיעור הפיצויים: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה.
פשרה לעניין פיצויי פיטורין והודאת סילוק לא יהא להן תוקף, אלא אם נערכו בכתב ונאמר בהן במפורש שהן לגביי פיצויי הפיטורין!!!

דילמה: מה לגבי עובד שגנב ופוטר? גננת/סייעת שהרביצה לילד ופוטרה?זכאים לפיצויי פיטורין או שמא יש לשלול מהם / להפחית את סכום פיצויי הפיטורין (ס' 16 לחוק)?
חשוב לזכור: החלטה על שלילת פיצויי פיטורין היא החלטה של בימ"ש!!!
לא מספיק שק"ד המעסיק כדי לשלול את הפיצויים!!!

כלומר; עתים לאור חומרת המעשה יחליט ביהמ"ש לשלול / להפחית פיצויי פיטורין, אבל לקבלת אישור לביטול פיצויים נדרשת פניה לבימ"ש וזאת גם אם עובד גנב / הרביץ...

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות; שני הצדדים - המעביד והעובד נושאים בחובת הודעה מוקדמת! חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות בכתב!!!
ההודעה צריכה לציין את יום יציאת ההודעה ואת יום כניסת הפיטורין או ההתפטרות לתוקף!!!

עובד במשכורת חודשית שעבד 6 חודשים – יום 1 לכל חודש עבודה.
החל מחודש 7 – 6 ימים + 2 וחצי יום לכל חודש נוסף.
לאחר שנה - חודש ימים.

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת; מעביד / עובד שלא נתנו הודעה מוקדמת, ישלמו / ינוכו פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת!!!

להדפסת טופס: הזמנה לשימוע לחצו כאן

להדפסת טופס: הודעה על סיום העסקה לחצו כאן

להדפסת טופס: כללים חשובים לשימוע לחצו כאן
 

הקפץ למעלה


חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית; 4 השנים הראשונות – 14 יום.
ימים שלא יובאו במניין ימי החופשה: ימי חג, חופשת לידה, תאונה או מחלה, ימי אבל, ימי שביתה / השבתה, ימי הודעה מוקדמת לפיטורין – אלא אם עלו על 14 ימים – שאז מותרת חפיפה בין החופשה השנתית לתקופת ההודעה המוקדמת.

חופשתה השנתית של גננת בגן ילדים פרטי;
לעניין זה בעלי הגנים צריכים לסכם מראש עם הגננת בתחילת העסקתה  ב כ ת ב ! ! ! מתי תהיה בחופשה שנתית המגיעה לה לפי החוק ומתי תחשב כמי שנמצאת בחופשה ללא תשלום.

לעובדת ב-4 שנות עבודתה הראשונות, מגיעים ע"פ החוק 14 ימי חופשה בשנה כולל שבתות.
באם לא יהיה סיכום מפורט מראש, המעסיק עלול להיות מחוייב לשלם לעובדת גם על הימים מעבר למכסת החופשה השנתית, שכן כל עוד עובד מוכן לעבוד הוא זכאי לשכר והמעסיק לא יכול למנוע ממנו את שכרו בימים בהם סגר את עסקו משיקולים שלו...

דמי הבראה;  עובד יהא זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד שסיים עבודתו לפני שהשלים שנת עבודה מלאה - אינו זכאי לדמי הבראה!!!

לאחר סיום יחסי עובד מעביד עובד יהא זכאי לדמי הבראה לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום עבודתו.

דמי מחלה; ס' 4 (א) לחוק דמי מחלה: תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על יום וחצי לכל חודש עבודה מלא ולא יותר מ- 90 יום.

הריון וחופשת לידה; לא ניתן לפטר אישה בהריון העובדת במקום עבודתה מעל לחצי שנה, אלא עם היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.
1.אם עובדת עבדה יותר מששה חודשים במקום עבודה או אצל אותו מעביד – אסור לפטרה בזמן ההיריון וחופשת הלידה (להלן; "התקופה המוגנת" – ס' 9 לחוק עבודת נשים)  – אלא אם המעביד קיבל את אישור התמ"ת!!!

2.עובדת העובדת במקום עבודתה פחות מחצי שנה – כאן רשאי המעביד לפטרה בכל שלב ככל עובד רגיל, כל עוד אין קשר בין ההיריון לפיטורין!
הנטל להוכיח כי אין קשר מוטל על המעסיק!!!

3.אסור לפטר את העובדת במשך 60 יום לאחר חופשת הלידה, אלא בהיתר משרד העבודה!!!

4.עובדת המעוניינת להתפטר לאחר לידה לשם טיפול בילד, זכאית לעשות כן עד תשעה חודשים מיום שילדה, ולהיות זכאית לפיצויי פיטורין כאילו פוטרה, הודעה מוקדמת וכד'!!!

5.החל מחודש חמישי להריון – אסור להעביד עובדת בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי אלא אם הסכימה ב כ ת ב!

6.אי אפשר לפטר עובדת הנמצאת "בשמירת הריון"

חופשת לידה; (מתאים גם לאימוץ עד גיל 10) - 8.5.07 תיקון חוק עבודת נשים. מאריך חופשת לידה ל- 14 שבועות! ילד נוסף 3 שבועות נוספים; בלידת תאומים החופשה בת 17 שבועות!!!
יתרה מכך: העובדת יכולה לצאת (ע"פ רצונה) לחופשת לידה 7 שבועות לפני יום הלידה המשוער. (קודם לתיקון 6 שבועות).
עובדת שהילד נשאר בבי"ח / חזר לאשפוז ליותר משבועיים בתוך חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת אשפוז הילד, ולא ביותר מארבעה שבועות.

אם שרוצה לחזור לעבודה, יכול בן הזוג לקחת חלק מחופשת הלידה אם האם הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה.

עובדת (במשרה מלאה) יכולה להיעדר שעה להנקה במשך 4 חודשים.

הקפץ למעלה


היתר לשימוש חורג

האם ניתן לפתוח גן ילדים בבית שעל פי תב"ע הוא לצרכי מגורים?

עקרונית כן! אבל צריך להגיש בקשה ולקבל היתר לשימוש חורג!!!

לעניין משפחתונים קטנים (עד 10 ילדים) -מקובל שהם נחשבים למעין "משפחה ברוכת ילדים" ולא נזקקים להיתר לשימוש חורג. (מספר הילדים המותר משתנה מרשות לרשות).

אם אין לגן אישור לשימוש חורג - ניתן לסגור במיידית בצו בימ"ש!!! 

כאשר פועלים ללא היתר לפי חוק התכנון ובניה, מספיק ששכן התובע יראה "אי נוחות" שתצדיק סעד של צו מניעה. אי הנוחות; רעש, יצירת עומס לא מתוכנן על תשתיות הבניין.

ולכן, לפני שפותחים גן הכי חשוב לקבל את אישור בעל הבית ואת אישור השכנים!!!
 

הוצאת היתר לשימוש חורג:

  • הגשת בקשה + הסכמת בעל הנכס + אישור מהנדס קונסטרוקציה.
  • ביצוע פרסומת כחוק
  • שמיעת התנגדויות
  • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה ובועדת ערר.
  • מטלות שונות...

הקפץ למעלה

 
Back  
 
מידע נוסף
להצטרפות