דף הבית >> מרכזיה פדגוגית >> יחס צוות - ילדים בגן

 

 
 
 
יחס צוות - ילדים בגן
 
להלן המלצת משרד הכלכלה לתקן בגני הילדים
** עדכון אחרון בשנה"ל תשע"אא.         תקינת כ"א ותפוסת ילדים במעונות יום.

כיתה גיל  מס' ילדים מקסימאלי יחס מבוגר שטח הכיתה שטח פר ילד
תינוקות 6-15 חד' 15 1:6 50 מ' 3.3 מ'
פעוטות צעירים 16-24 חד' 22 1:9 70 מ' 3 מ'
פעוטות בוגרים 25-36 חד' 27 1:11 70 מ' 2.6 מ'
גן 3-4 שנים 35 2:35    ב.         כתות מעורבות:
מספר הילדים בכתה תקינת כ"א יקבעו עפ"י הגיל הצעיר יותר, זאת כאשר שוהים בכתה זו 50% ומעלה ילדים צעירים.
ג.          חריגה  מהתקן:
במעונות תקניים בלבד – (עפ"י הפרוגרמה), ניתן לאשר תוספת ילדים על פי הפירוט הבא: עד 3 ילדים לכתת התינוקות ועד 5 ילדים לכיתת הפעוטות צעירים ובכתת פעוטות בוגרים, בהתאם לצרכים בשטח, נדרש אישור בכתב מהממונה המחוזית או המפקחת לשנה"ל הנוכחית בלבד. תקינת כ"א תחושב בהתאם לגיל הילדים שנוספו לכתה.בסיס לחישוב תקן כוח אדם למעון 4 כתות בו 99 ילדים
החל מינואר 2006:


לכיתה פר ילדים ליום בדקות מספר ילדים גיל כיתה
21 84 15 6-15 חד' תינוקות
22 57 22 15-24 חד' פעוטות צעירים
21 47 27 24-36 חד' פעוטות בוגרים
18 31.3 35   גו ילדים
8 מנהלת      
9 מבשלת      
99 סה"כ שעות עבודה יומיות ל 99 ילדים   
 
Back  
 
מידע נוסף
להצטרפות