דף הבית >> מרכזיה פדגוגית >> עונות השנה >> אביב >> אביב - פדגוגיה

 

 
 
 
אביב - פדגוגיה
 
מערך שיעור בנושא האביב


מטרות:
 1. הכרת התופעות הקשורות בעונת האביב כתופעות מחזוריות. הבנת מקומו של האביב במעגל העונות.
 2. הבחנה בשינויים החלים בטבע - התנסות בפעילויות בסביבה הקרובה להמחשת השינויים וההתחדשות.
 3. הכרת מאפייני האביב: מזג האויר; פרחי הבר באביב; החרקים באביב: פרפרים, דבורים, חיפושיות.
 4. פיתוח כשרים לשוניים ויכולת ההבעה באמצעות עונת האביב.
 5. העלאת רגשות ותחושות הקשורות בעונת האביב.

שפה וקוגניציה ברמה הגבוהה:
 
 • פיתוח אוצר מילים: עונת מעבר, מזג אוויר הפכפך, מלבלב, פורח, דוגרת, מזמזמת.
 • הכרת חלקי הפרח:   שורש, גבעול, עלה, ניצן, פרח, עלי כותרת,    אבקנים, צוף.
 • תיאור פרחים לפי צורה וצבע והשוואה ביניהם.
 • תיאור הקשר בין החרקים לצמחים.
 • הקניית מושגים: פרח מוגן.
     סידור ותיאור ברצף של:
 1. תהליך פריחה מהניצן אל הפרח המלבלב.
 2. התפתחות הגוזל – קן, ביצה, ציפור דוגרת, גוזל, ציפור עפה.
 • הכרת חרקים: פרפרים, דבורים, חיפושיות.
 • הכללה: חרקים, צמחים.
 • תיאור מדרשי תמונה של אביב בטבע, הקפדה על מבנה משפט תחבירי תקין.
     מודעות פונולוגית:
 1. פירוק מילה למרכיבים פונטיים. (פ-ר- ח)
 2. זיהוי והפקה של צליל פותח במילים הקשורות לאביב (פרפר – פ).
 3. מציאת מילים המתחילות בצליל זהה (חיפושית-חילזון)
 4. חריזה- מציאת מילים נחרזות לסמלי האביב (פרפר- הר).


שפה וקוגניציה ברמה הנמוכה:
 • מיון פרחים לפי צבע וגודל.
 • זיהוי פרח יוצא דופן.
 • סידור תמונה של נוף אביבי לפי מושגי מרחב: למטה - אדמה ,פרח, עץ, חיפושית. למעלה - שמיים, פרפר, ציפור, שמש.
 • הכרת הפעלים: לצפצף, לזמזם, לקטוף, לעוף.
 • זיהוי ושיום הסמלים: פרח, פרפר, ציפור, חיפושית.
 • הכרת המושג: רעש –  שקט. קול.

חשבון ברמה הגבוהה:
 • תפיסת כמות ומנייה עם מאפייני האביב.
 • התאמת כמות למספר עם מאפייני האביב.  
 • משחקי "תפוס כמות".
 • התאמה חד-חד ערכית. (פרח לפרפר)
 • השוואת כמויות (איפה יש יותר)
 • סימון < > =.
 • הכרת המספר הסודר באמצעות סמלי האביב.  
 • מניפולציות חשבוניות באמצעות סמלי העונה. (3 פרפרים ישבו על ענף, 2 פרפרים עפו. כמה נשארו?)
 • פתרון תרגילים בתוך ציור של פרח או פרפר, צביעה לפי התוצאה, לפי קוד מספרים וצבעים.

חשבון ברמה הנמוכה:
 • התאמה חד- חד ערכית – לכל פרח פרפר.
 • סידור פרפרים לפי גודל – קטן, גדול.
 • הכרת המושג: מעט – הרבה באמצעות הסמלים.
 • רצף 1:1 פרח, פרפר.
 • מניית כמויות של פרחים לפי המספר הכתוב על האגרטל.
 • הדבקת ציורים של ביצים או גוזלים בקן לפי מספר.
 
מוטוריקה גסה ותנועה במרחב - ברמה הגבוהה
 • ריקודי אביב.
 • פנטומימה של בעלי חיים שונים המתעוררים באביב.
 • מציאת פריטים מוחבאים, לפי "חם-קר", ובעזרת כרטיסיות עם   ציורים של חלל החדר, תוך שימוש במושגי מרחב.

מוטוריקה גסה ותנועה במרחב - ברמה הנמוכה
 • ריקודים בתנועות של פרפרים, דבורים וציפורים.
 • מסלול מוטוריקה גסה, שילוב של התאמת פריטים לפי צבע או לפי   סוג: לאסוף את כל הפרפרים, את כל הפריטים הגדולים, להתאים פרפר לפרח לפי צבע.
 • מציאת פריטים מוחבאים, לפי "חם-קר", ובעזרת כרטיסיות עם ציורים של חלל, תוך שימוש במושגי מרחב. 

מוטוריקה עדינה וסנסומוטורי - ברמה הגבוהה
 • שימוש במיומניויות  מוטוריות: גזירה, הדבקה, צביעה ביצירות תוך שימוש במאפייני אביב.
 • צביעת פרפרים ופרחים לפי קוד מספרים.
 • הכנת פרחים וחרקים מחומרים שונים ומגרוטאות.
 • ציור סמלי האביב.
 • יצירת גלגל העונות.
 • הכנת פרפרים משקפים – הילדים יציירו פרפרים על השקף/ או   יעתיקו דגם של פרפר, יגזרו ויצבעו בטושים לא מחיקים/צבעי זכוכית.
 • הכנת קיר "אביב" פעיל – הילדים יציירו, יגזרו ויצבעו מאפייני אביב   וירכיבו קיר אביב משותף.

מוטוריקה עדינה וסנסומוטורי - ברמה הנמוכה
 • שימוש במיומניויות מוטוריות: גזירה, הדבקה, צביעה, מילוי שטח   ביצירות.
 • הכנת פרפרים, ופרחים מבריסטול – גזירה וצביעה.
 • הכנת פרחים וחרקים מגרוטאות.
 • צביעה של סמלי האביב.  
 • השחלת שרשרת פרחים על חוט ניילון.
 • "שתילה", נעיצת פרחים בסוגי אדמה שונים - חול, אדמה יבשה,  אדמה רטובה.  
 • שימוש בחומרים שונים ומרקמים שונים: הכנת פריטים הקשורים   לתמונת אביב מגבס, עיסת נייר, דאס, חימר, דבק.  

חברתי ורגשי ברמה הגבוהה
 • ביטוי אישי - מה אני אוהב באביב.
 • טיול לשדה והתייחסות למאפייני האביב.
 • הקמת חנות פרחים – משחקי קניה ומכירה.
 • התחפשות לחרקים שונים ע"י פריט מאפיין (כתר עם מחושים,   כנפיים).
 • המחזת סיפור בנושא.
 • סיפור על הזחל שרצה להיות מישהו אחר, עד שהפך לפרפר.
 • שיחה על תכונות, על קבלת עצמי ועל התפתחות. 

חברתי ורגשי ברמה הנמוכה
 
 • משחקי חיקוי תנועות וקולות פרפרים, דבורים, חיפושיות.
 • התחפשות לדמויות שונות של בעלי חיים וצמחים באביב.
 • משחקי קוקו - מי בתוך הסל?
 • המחזת סיפור בנושא אביב.

אוריינות ברמה הגבוהה
 • יצירת לוח מזג האוויר. מילים - חם, קר, בהיר, מעונן, לח, יבש.
 • חשיפה למילים הקשורות לאביב: שמות פרחים, ציפור, דבורה,   חיפושית.
 • התאמת מילים לתמונות.
 • מיון מילים ותמונות של עצים, פרחים, חרקים.
 • כתיבה – הבעה בכתב בנושא האביב. (סיפורה של דבורה המחפשת דבש. סיפורה של החיפושית. תהליך ההתפתחות של הפרפר).
 • כתיבת מילים לפי שמיעה.
 • השלמת אותיות החסרות במילה.
 • פירוק והרכבת מילים ע"י גזירה והדבקה.
 • התאמת מילה לתמונה.
 • מציאת מילים המתחילות באותיות של מילים הקשורות לנושא– פרח, זחל. 
אוריינות ברמה הנמוכה
 • חשיפה למילים הנלוות לתמונה או לאובייקט הקשור לאביב.  
 • הקראת סיפור תוך חשיפת הילדים למאפייני הספר (כריכה, דפים  וכו'...)
 • משחקי התאמה: מילה לתמונה; מילה בליווי תמונה למילה. (לוטו, משחק הזיכרון).
 • זיהוי שירים המודפסים בצרוף תמונות. "קריאת " השיר.


קריאה ברמה הגבוהה
 • זיהוי וקריאת מילים הקשורות לאביב.
 • קריאת סיפור קצר בנושא האביב ופיתוח מיומנויות הבנת הנקרא.


תפיסות ברמה הגבוהה
 • פיתוח חושים: הסתכלות במראה השמיים, תחושת חמימות וקרירות, הבחנה בריחות ובקולות בטבע, אדמה לחה ויבשה.
 • ציור פרח על פי התבוננות בפרח האמיתי. 
      תפיסה חזותית:
 • משחק – מי חסר ונעלם עם מאפייני האביב.
 • משחק הזיכרון עם מאפייני האביב.
 • זיהוי מאפייני האביב בדמות ורקע.
 • זיהוי מי יוצא דופן.
 • השלמת החסר.
 • כיווניות מי שונה בכיוון. 
      תפיסה שמיעתית:
 • זיכרון ורצף שמיעתי.
 • זיהוי קולות של בעלי חיים באביב. 


תפיסות ברמה הנמוכה

      תפיסה חזותית:
 • התאמת פרפר לפרח לפי צבע.
 • התאמת פרפר לפרח לפי גודל.
 • מיון פרפרים ופרחים לפי צבע.
 • משחק – מי חסר ונעלם עם סמלי האביב.
 • משחק הזיכרון עם סמלי האביב.
 • זיהוי סמלים בדמות ורקע.
 • רצף חזותי בשימוש בסמלי האביב.
      תפיסה שמיעתית:
 • זיכרון שמיעתי ב"טלפון שבור".
 • זיהוי קולות של בעלי חיים המתעוררים באביב.

שירים:
1.  "איך יודעים שבא אביב" / דתיה בן דור.
2. "פרפרים מכל מיני צבעים" / מפרפר נחמד.
4. "יום הולדת פרחוני " / פרפר נחמד.
5.  "בואו נקשיב לקולות האביב" / מלכה שידלובסקי
6. "פרפרים" / עדי סולקין

סיפורים:
1. החיפושית שנולדה בלי נקודות
2. אביב / שרה זוטא
3. הזחל הרעב / אריק קרל
4. מישהו אחר / דפנה עבר הדני
5. פרפר הזהב והאפונית / גיצה פרידמן גרייבסקי
 
 
 
Back  
 
מידע נוסף
להצטרפות